Husqvarna-ya xoş gəlmisiniz阿塞拜疆语

Biz qlobal bazarda açıq havada işləyən elektrikli avadanlıqların dileriyik。MəhsullarıMızdan istifadəedən peşəkarlar vətələbkar istehlakcı守护神我şələrdəparklarda və英航ğlardaşləyəbilirlər。

地主割草骑士R 216T AWD
记录器与572 XP

ızda Haqqı米

“Elektrikli mişarlar,机器人otbicə问ər, trimmerlər vəoturacaqlıotbicə问ər dədaxil olmaqla, genişceşiddəmuasir məhsul vəaksesuarlar təklif edirik。商业μştə瑞来斯ərimizətəbiətdə我şləmək imkanı版本ən məhsullar hazırladığımı咱阿齐兹·伊南ırıq。

1689 -铜ildən etibarən往返于学校ək performanslıməhsullar istehsal edənş惹恼ətimiz elektrikli mişarlarda anti-vibrasiya vəavtomatik zəncirvarıqırılma基米年代ənayeni də易şən yeniliklər, eləcədədunyanın同类kommersiya机器人otbicən马şınııtəqdim edib。

往返于学校ək火蚁超人,istifadəyəyararlılı问vətəhlukəsizliyin unikal kombinasiyasını倒əş帝məhsullarımızla我şinizi həmişə年代əmərəli rahat vəeffektivşəkildəyerinəyetirəcəyinizdənəminik。”

比齐姆çeşidimiz

CLG经销商入口

Yerli numayəndəmizlə丹ışın

Məhsullarımız vəya xidmətlərimizləbağlı hər hansı sualınızı cavablandırmaqdan Məmnun olarıq。Bizimləəlaqəsaxlamaq üçün aşağıdakı məlumatlardan istifadəedin。

Alman Texnikalari Evi LLC
阿塞拜疆巴库,AZ 1072,库马街32号
电话+994 125652323+ 994 552063700
info@atemmc.com
www.atemmc.com

Husqvarna-nın meşəvəbağ məhsulları bölməsindəsiniz阿塞拜疆语

325年ildən coxdur ki, Husqvarna的peşəkarlarıyeni vəunikal我şə,公园,eləcədə英航ğməhsullarıilətə最小edir。火蚁超人往返于学校əkın istifadəyəyararlılı问vətəhlukəsizlik tələ提单ərinəcavab害虫əsini tə分钟edərək,我ş年代əmərə李şəkildəyerinəyetirməyinizə卡尔玛ək edirik。Husqvarna的elektrikli mişarlar vəkəsicilərdən tutmuş机器人otbicə问əəqədər hərşeyiə帽子əedən genişvəyenilənəceşiddəməhsul vəaksesuarlar təklif edir。