ჩვენიდიაპაზონი

ხერხები

მართვადიგაზონისსათიბიმანქანები

გაზონისსათიბიმანქანები

ბალახისსათიბები

წინამთიბავები

ბუჩქსაჭრელი

ჰაერმბერი

ბაღისტრაქტორები

ხეგულისსაჭრელები

თოვლგამწმენდიდანადგარები

კულტივატორები

ელექტროსაჭრელები

ნულირადიუსისმქონემოხვევისგაზონისსათიბიმანქანები

წინამთიბავები

წნევითსამრეცხაოხელსაწყო


Husqvarna的高压清洗机

სასხურიხელსაწყო

ნაწილებიდააქსესუარები

გაესაუბრეთჩვენსადგილობრივწარმომადგენელს。

ჩვენმოხარულივართ,დაგეხმაროთნებისმიერსაკითხში,რომელიცეხებაჩვენსHusqvarnaპროდუქტებსადასერვისებს。ჩვენთანდასაკავშირებლად,გთხოვთ,გამოიყენოთქვემოთაღნიშნულიინფორმაცია,ანპირდაპირიკონტაქტისათვისგამოიყენეთჩვენისაკონტაქტოფორმა!

კეთილიიყოსთქვენიმობრძანებაHUSQVARNAსაქართველოში
აკაკიბელიაშვილისქუჩა113ბ,თბილისი,საქართველო

ტელ。+995 322 14 71 71 71

მობ。+995 595 62 09 77

info@transporter.com.ge

www.transporter.com.ge

სამუშაოსაათები:
ორშაბათი——პარასკევი- 10.00დან19.00მდე
შაბათი - 10.00დან15.00მდე
კვირა——დასვენებისდღე

დაუყონებლივდაუკავშირდითHusqvarna-ს

გამოგვიგზავნეთთქვენიკითხვაანკომენტარიდაუყოვნებლივდაგიკავშირდებით。
*
*
店