Kasįtrauktaį“husqvarna”garantinėspriežiūrospaslaugas?

Garantiniu Laikotarpiu“Husqvarna”GarantinëPrieğiūraTaikomaMedžiagosBamybiniamBrokui,JeiįRenginysNaudojamasįPraStai。Garantiniu Laikotarpiu“Husqvarna”Nemokamai Suremontuoja ArbaPakeičiaMedžiagosarbagamybinįbrokąurinčiusgaminius arbagaminiýdalis,jei gaminys naudojamas irprižiūrimasįprastai。